This used to be a forum full of little and stupid girls.
Now it is kinda serious because they have grown up.
You're welcome to join in though. Have fun ^^


● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Pagina 1 din 2 1, 2  Urmatorul

In jos

● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Purplinyang la data de Sam Aug 19, 2017 9:41 pm

---------------
------------------------

Iɴ ᴛɪᴍᴇ I ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ ʙᴇsᴛ ғʀɪᴇɴᴅ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- - - - - - ᵀʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᴵ ˡᵒᵛᵉ - - - - - - ᵀʰᵉ ᵗᵉᵃʳˢ ᴵ ᵈʳᵒᵖ - - - - - - ᵀᵒ ᵇᵉ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ
- - - - - - ᵀʰᵉ ʷᵃᵛᵉ˒ ᶜᵃᶰ'ᵗ ˢᵗᵒᵖ - - - - - - - - - - - - - ᴱᵛᵉʳ ʷᵒᶰᵈᵉʳ ᶤᶠ ᶤᵗ'ˢ ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘˀ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Gᴏ ᴀsᴋ ᴛʜᴇ ᴅᴜsᴛ ғᴏʀ ᴀɴʏ ᴀɴsᴡᴇʀs

[
children of the bad revolution ] - - ❝ ᵇʸ ᵖᵘᶤ & ᵖᵘᶤ ❞
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - __ɪ̂ɴsᴄʀɪᴇʀɪʟᴇ sᴜɴᴛ ᴅᴇsʜɪsᴇ__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ᵂᵉ'ʳᵉ ᶜʰᶤˡᵈʳᵉᶰ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ
ᴬᶰᵈ ᵖᵃʳᵗʸᶤᶰᵍ'ˢ ᵗʰᵉᶤʳ ᵒᶰˡʸ ˢᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ
ᴵᶰ ᵒᵘʳ ᵐᶤᶰᵈˢ˒ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶤᶰ'ᵗ ᵃᶰʸ ᶜᵒᶰᶠᵘˢᶤᵒᶰ
ᴬᵇᵒᵘᵗ ʷʰᵒ ʷᵉ ᵃʳᵉ ᵃᶰᵈ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶰᶰᵃ ᵇᵉ
ᵂᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶰᶰᵃ ᵍᵉᵗ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ
ᴳᵉᵗ ᶠʳᵉᵉ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


═════════════════════════════════════════════════════════
𝒻𝒶𝒸𝑒𝓂 𝒸𝒽𝒾𝓃𝒹𝒾𝑒 ❞ - 𝒸𝑜𝓂𝑒𝒹𝓎 - 𝓇𝑜𝓂𝒶𝓃𝒸𝑒 - 𝓇𝑒𝒷𝑒𝓁𝓈 - 𝒸𝒶𝓉𝑒𝓇𝒾𝓃𝒸 ș𝒾 𝓅𝑒𝓉𝓇𝑒𝒸𝑒𝓇𝑒 - 𝒸𝒾𝒸
═════════════════════════════════════════════════════════


➤ ℬ𝓾𝓬𝓾𝓻𝒆ș𝓽𝓲, 𝟐𝟎𝟏𝟕 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

𝙵𝙰𝙲𝙴𝙼 𝚁𝙴𝚅𝙾𝙻𝚄Ț𝙸𝙴! 𝙽𝚄 𝙽𝙴 𝙸̂𝙽𝙲𝙷𝙸𝙳 𝙴𝙸 𝙿𝙴 𝙽𝙾𝙸! 𝙽𝚄 𝚂𝙴 𝚃𝙴𝚁𝙼𝙸𝙽 𝙰Ș𝙰!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cnd lucrurile par s ajung la un sfrșit, e momentul perfect s iei totul de la capt. Așa c,
Pui și Pui, dou ființe compatibile nc din naștere și, aparent, forumiști cam prea convinși,
ajung la concluzia c, deși au fost „ reduși la tcere ” de administrația platformei online pe
care o frecventau, nu e loc de preri de ru și cuvinte de adio.
Asa ca, imediat cum au aflat vestea, Pui si Pui decid ca e timpul sa-si adune toti prietenii de
pe forum la ei acasa. Nu conteaza cum, dar ii vor pe toti acolo. Nu pentru o zi, nu pentru o
saptamana, ci pentru toata vara.
Știrea se rspndește rapid și, n mai mult sau mai puțin timp, confirmrile apar, astfel c,
dintr-un grup de internauți adunați din cam toate prțile țrii, se formeaz o cumintate
unit, gata s depșeasc granițe și, probabil, s sparg geamuri.
n concluzie, chindie la Pui și Pui. Prezenț obligatorie, ținut opțional ( da, purtați haine
doar dac vreți ).

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᵂᵉ'ʳᵉ ᵃᶜᵗᶤᶰᵍ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵗᵒᵘᵍʰ - - -
Like the world belongs to us
'Cause it does, yeah, it must - - - ᵂʰᵃᵗ ʷᵉ ᵈᵒ ᶜʳᵉᵃᵗᵉˢ ᵗʰᵉ ᵇᵘᶻᶻ
ᵂʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ᵇᵒʸˢ ᵇˡᵒʷ ˢᵐᵒᵏᵉ - - -
Just like they're James Dean
And the it girls blow kisses - - - ᴶᵘˢᵗ ˡᶤᵏᵉ ᴹᵃʳᶤˡʸᶰ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
➤ Sᴛᴀᴜ ɪ̂ɴᴛʀ﹣ᴏ ᴄᴀs ﹙ ɴᴏᴏᴏ﹐ᴄ ɪ﹣ᴀᴜ ᴄʜᴇᴍᴀᴛ s ᴅᴏᴀʀᴍ ᴘᴇ ʙᴀɴᴄ ɪ̂ɴ Cɪșᴍɪɢɪᴜ﹚ ᴍᴀʀᴇ﹐ ᴘʀᴏᴘʀɪᴇᴛᴀᴛᴇᴀ ʟᴜɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ ﹣ ɴɪᴍᴇɴɪ ɴᴜ șᴛɪᴇ ᴀ ᴄʀᴜɪ Pᴜɪ ﹣
➤ Fɪᴇᴄᴀʀᴇ ᴀʀᴇ ᴅᴏʀᴍɪᴛᴏʀᴜʟ ᴘʀᴏᴘʀɪᴜ﹐ ɪ̂ɴs ɪ̂ɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ʙᴇțɪᴇɪ﹐ ғᴜɴᴅᴜʟ ᴄᴜʀțɪɪ ᴀʀᴇ ɪᴀʀʙ ᴍᴏᴀʟᴇ șɪ ғᴜᴍᴀʙɪʟ
➤ Dɪɴ ᴄᴀ̂ᴛᴇ șᴛɪᴜ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ﹐ sᴇ ɪɴᴛʀ ᴘᴇ ɢᴇᴀᴍ ﹣ ᴇɪ ʟᴇ﹣ᴀᴜ ᴛᴇsᴛᴀᴛ ᴘᴇ ᴛᴏᴀᴛᴇ ﹣ ᴅᴇșɪ ᴇ ᴘᴏsɪʙɪʟ s ᴇxɪsᴛᴇ șɪ ᴜșɪ
➤ Dᴀᴄ ᴄɪɴᴇᴠᴀ ᴘʀɪɴᴅᴇ ᴀʀɪᴘɪ ᴅᴇ ʟᴀ Rᴇᴅʙᴜʟʟ sᴀᴜ ᴠʀᴇᴀ s ɪᴀ ʟᴇᴄțɪɪ ᴅᴇ ᴢʙᴏʀ ᴅᴇ ʟᴀ ғᴇʀᴇᴀsᴛʀ... ᴅɪsᴛʀᴀᴄțɪᴇ ᴘʟᴄᴜᴛ
➤ Exɪᴀsᴛ ᴘᴏsɪʙɪʟɪᴛᴀᴛᴇᴀ ᴅᴇ ᴀᴜᴛᴏsᴇʀᴠɪʀᴇ ᴅɪɴ ᴄᴏʟᴇᴄțɪᴀ ᴅᴇ sᴜᴘ ʟᴀ ᴘʟɪᴄ ᴀ ʟᴜɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ
➤ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ ɴᴜ sᴘᴀʟ ᴠᴀsᴇ
➤ Oʀɪᴄɪɴᴇ ᴘᴏᴀᴛᴇ s﹣șɪ ᴀᴅᴜᴄ ᴘᴇʀsᴏɴᴀᴊ ᴅɪɴ ᴄᴀᴍ ᴏʀɪᴄᴇ ᴄᴏʟț ᴀʟ ᴛʀɪɪ ﹣ sᴀᴜ ᴀʟ ʟᴜᴍɪɪ﹐ ᴅᴇ﹣ɪ ɴᴇᴠᴏɪᴇ ﹣ ᴅᴀ· s ɴᴜ ᴠ ᴘᴜᴘᴇ ᴅʀᴀᴄᴜ· s ɴᴜ ғɪᴇ ʀᴏᴍᴀ̂ɴɪ ᴘᴀ̂ɴ ɪ̂ɴ ᴜʟᴛɪᴍᴜʟ ғɪʀ ᴅᴇ ᴘʀ ʟsᴀᴛ ɴᴇᴇᴘɪʟᴀᴛ
﹗ ﹗ Tᴏțɪ sᴇ ᴄᴜɴᴏsᴄ ɪ̂ɴᴛʀᴇ ᴇɪ șɪ sᴛᴀᴜ ᴛᴏᴀᴛ ᴠᴀʀᴀ ﹗ ﹗
➤ Dᴀᴄ ᴍᴀɪ ᴇ ᴄᴀᴢᴜʟ s ᴀɴᴜɴțᴍ﹐ ᴇ ᴘᴇʀᴍɪs ᴄᴀᴍ ᴏʀɪᴄᴇ﹐ ᴛᴏᴀᴛ ʟᴜᴍᴇᴀ sᴇ ʙᴀɢ ɪ̂ɴ sᴇᴀᴍ ᴄᴜ ᴛᴏᴀᴛ ʟᴜᴍᴇᴀ șɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ sᴜɴᴛ ʜᴇᴛᴇʀᴏ﹐ ᴅᴀ· ɴɪᴍᴇɴɪ ɴᴜ ᴛʀᴇ· s șᴛɪᴇ
➤ Fɪșᴀ ᴛʀᴇʙᴜɪᴇ s ᴄᴏɴțɪɴ ɴᴇᴀᴘʀᴀᴛ ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛ﹐ ᴠᴀ̂ʀsᴛᴀ﹐ ᴏʀᴀșᴜʟ ᴅᴇ ᴘʀᴏᴠᴇɴɪᴇɴț șɪ ᴄᴇ ɴᴀɪʙᴀ ᴠ ᴍᴀɪ ᴠɪɴᴇ ᴠᴏᴜ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝚆𝚎 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚛𝚒𝚗𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚔 / / 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚘𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚝𝚘 𝚐𝚘 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
𝚃𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚋𝚒𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛, 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
𝙰𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚍𝚎𝚏𝚒𝚗𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛, 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- - - - - - ᴮᵃᵇʸ˒ ʷᵉ ᵃʳᵉ ᶜʰᵃᶰᶜᵉʳˢ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ˢᶜᵉᶰᵉ - - - - - - - - ᴿᵘᶰ ᶠᵒʳ ᵒᵘʳ ˡᶤᵛᵉˢ - - - - - -
- - - - - - ᴳˡᵃᵐᵒᵘʳ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵍᵘᵗᵗᵉʳˢ˒ ᵒᶰˡʸ ˢᵒ ᵃʳᵗʸ - - - - - - - - ᵀʰᵉʸ ᵍᵒᵗ ᵃˡˡ ᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶤᶰˢ - - - - - -
- - - - - - ˢᶤᶜᵏ ᵍʳᵃᶠᶠᶤᵗᶤ ᵃʳᵗᶤˢᵗˢ ᵃᶰᵈ ᵗᵃᵇˡᵒᶤᵈ ᵠᵘᵉᵉᶰ - - - - - - - - ᴸᵉᵗ'ˢ ʰᵒᵖᵉ ᵗʰᵃᵗ ʷᵉ ᵐᵉʳᵍᵉ - - - - - -
- - - - - - ᴹᶤˣ ᶤᵗ ᵘᵖ˒ ᵐᶤˣ ᶤᵗ ᵘᵖ - - - - - - - - ᶜʳᵉᵃᵗᵉ ᵒᵘʳ ᵒʷᶰ ᵍᵃᵐᵉˢ - - - - - -
- - - - - - ᴱᵛᵉʳʸ 'ᵈᵒ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ ᵉᵛᵉʳ ˢᵉᵉᶰ - - - - - - - - ᴰᴶ'ˢ˒ ʳᵒᶜᵏ ˢᵗᵃʳˢ˒ ᵖᵒˢᵉʳˢ ʷᵉ ᵃʳᵉ - - - - - -
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

➤ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▸
Tʜᴇ ɴᴇᴡ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄɪᴀɴs - - - ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ᶜᵉˡᵉᵇʳᶤᵗʸ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰˢ - - -
𝒜𝓃𝒹 𝒾𝓉'𝓈 𝓈𝑜 𝓅𝑜𝓇𝓃𝑜𝑔𝓇𝒶𝓅𝒽𝒾𝒸 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒾𝓉'𝓈 𝓉𝓇𝒶𝑔𝒾𝒸 - - - ᴺᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᵐᵃᵍᶤᶜ ᵐᵃᵏᵉˢ ᵘˢ ᶠʳᵉᵉ - - - Tᴏ ʙᴇ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ﹐ ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ
➤ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▸

---------------

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
━ ━ ━ ━ ━ ━ ᴵ'ᵐ ˢᵒ ʰᵃᵖᵖʸ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗᵒᵈᵃʸ ⁻ ⁻ ⁻ ᴵ'ᵛᵉ ᶠᵒᵘᶰᵈ ᵐʸ ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ ⁻ ⁻ ⁻ ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ᶤᶰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ᴵ'ᵐ ˢᵒ ᵘᵍˡʸ˒ ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ᵒᵏᵃʸ˒ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ˢᵒ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ᵂᵉ'ᵛᵉ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ ᵒᵘʳ ᵐᶤʳʳᵒʳˢ ━ ━ ━ ━ ━ ━
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

---------------I ᴄᴀɴ ᴍᴀᴋᴇ ʙᴀᴅ ᴛʜɪɴɢs ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴛᴏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴀɴɴᴏʏ ᴍᴇ. ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʰᵘʳᵗ ᶤᶠ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ
● ● ●
avatar
Purplinyang
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 201
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Hogwards
Status : You fool me again to quiet my pride, but I’m a human, I come with knives

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Purplinyang la data de Sam Aug 19, 2017 9:45 pm

No, sta-i rpg-ul colectiv pe care eu și Pui a mea l-am gndit și creeat, ca s inaugurm noul forum și... da, pui.
Face claim-uri: Alex Saxon ( unul dintre Pui ) și orice mi-o veni mie pentru o gagic fain - la mine - și Jamie Campbell Bower și Maia Mitchell la Angelo.


I ᴄᴀɴ ᴍᴀᴋᴇ ʙᴀᴅ ᴛʜɪɴɢs ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴛᴏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴀɴɴᴏʏ ᴍᴇ. ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʰᵘʳᵗ ᶤᶠ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ
● ● ●
avatar
Purplinyang
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 201
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Hogwards
Status : You fool me again to quiet my pride, but I’m a human, I come with knives

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Nisao la data de Sam Aug 19, 2017 10:47 pm

EU VIN
EU EU EU EU EU

Cu o tip (FC: Laser B. Kate) și un tip (FC: Jay Alvarrez)

PWWWWWWWWWP
<3


Ultima editare efectuata de catre Nisao in Mar Aug 22, 2017 3:38 am, editata de 1 ori


" ˢᵃʸ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ˒ ˢᵃʸ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ "
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
" ᴵᶠ ᶰᵒ ᵒᶰᵉ ᶤˢ ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ʸᵒᵘ˒ ˢᵃʸ "ᴮᵃᵇʸ˒ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ "
avatar
Nisao
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 319
Reputație Reputație : 36
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Westeros
Status : Alive
Joburi/Distractii : lol ce

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Miss Joke la data de Sam Aug 19, 2017 11:00 pm

Bruh, vin si eu.
Ma primiti? Normal ca ma primiti.
Cu doi idioti, cam ca mereu.
Un tip: FC - Jackson Rathbone
O tipa: FC - ceva de pe insta: nekomatahime - spuneti-mi va rog ca nu a mai folosit-o nimeni. Iubesc cum arata ;-;


"I go by Dabi now. I'll tell you my real name when I'll need to."

avatar
Miss Joke
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 622
Reputație Reputație : 35
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Tumblr
Status : I wanna be your end game
Joburi/Distractii : Bewitching medicine

Vezi profilul utilizatorului http://kmuiyato.tumblr.com

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Teen Idle la data de Sam Aug 19, 2017 11:03 pm

MA BAG SI EU
DA' STIAI DEJA SHHH

TIPA FC ELLEN FANNING SI TIPUL FC MAX BARCZAK

POATE MAI ADUC UN TIP SAU O TIPA IDK


“𝘗𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘵𝘢𝘨 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘭”-𝘐𝘤𝘩𝘪𝘳𝘰𝘶 𝘔𝘰𝘳𝘪𝘺𝘢𝘮𝘢 ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵍᵃᵐᵉ
avatar
Teen Idle
Moderator
Moderator

feminin
Mesaje Mesaje : 102
Reputație Reputație : 23
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Palmetto State Foxes
Status : || 𝖧𝖾𝖺𝖽 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖬𝗈𝗋𝗂𝗒𝖺𝗆𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 ||
Joburi/Distractii : Something

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Sam Aug 19, 2017 11:27 pm


Nu, ma, nu va primim. :]]]
avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Kyuu la data de Dum Aug 20, 2017 4:09 pm

Helloo

vreau sa ma bag si eu, daca se poate.
aduc un tip, probabil romanas cu fata de asian, daca nu, vad eu. sunt indecisa .-.
avatar
Kyuu
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 8
Reputație Reputație : 1
Varsta Varsta : 17
Localizare Localizare : Wanna One Hell
Status : Wizard-ish
Joburi/Distractii : posting in the wrong neighbourhood

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Dum Aug 20, 2017 5:23 pm


asiatic*


► Don't take this ᵗʰᵉ ʷʳᵒᶰᵍ ʷᵃʸ - - - - -

avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Jayden090 la data de Dum Aug 20, 2017 6:19 pm

Dac mai sunt locuri hai c m bag și eu (FC: Tiffany Alvord)


avatar
Jayden090
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 10
Reputație Reputație : 3
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : lumea din vis
Status : adormit
Joburi/Distractii : finding the meaning of life

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Purplinyang la data de Dum Aug 20, 2017 6:42 pm

Pentru tine nu mai sunt locuri.


I ᴄᴀɴ ᴍᴀᴋᴇ ʙᴀᴅ ᴛʜɪɴɢs ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴛᴏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴀɴɴᴏʏ ᴍᴇ. ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʰᵘʳᵗ ᶤᶠ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ
● ● ●
avatar
Purplinyang
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 201
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Hogwards
Status : You fool me again to quiet my pride, but I’m a human, I come with knives

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Jayden090 la data de Dum Aug 20, 2017 6:53 pm

Ah, ok. Mulțumesc c m-ai anunțat.


avatar
Jayden090
New
New

feminin
Mesaje Mesaje : 10
Reputație Reputație : 3
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : lumea din vis
Status : adormit
Joburi/Distractii : finding the meaning of life

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Dum Aug 20, 2017 7:04 pm


Cu placere.
avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Miss Joke la data de Dum Aug 20, 2017 9:45 pm

ʳˡ ʳ ʰ ʷˑ
'ˢ ˒ ʰ'ˢ ˡˡˑ
ˢʳˢ % ʰ ˑNume: Bᴀᴄɪᴜ
Prenume:Rᴀᴅᴜ ﹣ Mɪʜᴀɪʟ
Varsta : 21 [ sɪ﹣ᴜɴ sғᴇʀᴛ ] ᴀɴɪ
Orientare : Bɪsᴇxᴜᴀʟ [ sɪ ᴅᴇ ᴀsᴇᴍᴇɴᴇᴀ ʙɪʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄ ]


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Gimme my cereals " - citatul zilnic.
- fumatul? Normal ca-i place.
- fiu de doctori, dar nu-i pasa.
- are o pramatie in viata lui: o sora in calduri de 15 ani.
- "Ai mancare? Hai sa fim bff".
- e un idiot, dar e destept [ da, da, stiu cum suna asta ].
- "Hai ma, nu-mi strica distractia cu seriozitatea ta excesiva".
- si totusi e inofensiv si inocent.
- e solid, dar moale. Concluzie: bun de folosit ca perna.
- adult clar doar in acte.
- amuzant la betie, de obicei se crede Superman.
- "Virginitate? Ce-i aia?" - a uitat in 4 ani de zile.
- doarme si pe tavan daca e mort de obosit sau beat
- hobby-ul lui ocazional e sa poarte palarie.
- isi negociaza ajutorul in schimbul jointurilor si mancarii.
- job: fuga de responsabilitati.
- e la fel de dulce precum o acadea.
- cica stie sa arunce zambete fermecatoare.
- stie sa inoate, e activitatea lui preferata inafara de a lenevi.
- o sa fuga de acasa, pentru el si la capsuni in Spania e mai bine decat acolo.
- la el imploratul inseamna sa afisez fata de catel plouat.
- se fereste de cearta ca de dracu.
- tigaia = cea mai buna arma pentru el.
- "Apa? Cred ca glumesti" - pentru el vin, cidru si whisky, va rog.
- inamicul numarul 1 al lui e sora-sa pentru ca ii mananca din cereale.
- ar vrea sa fie un urs ca sa intre in hibernare iarna.
- o fi el mai neserios, dar media 8.50 la bac tot a scos-o.
- oaia neagra dintr-o familie de fitosi.
- consuming the oxygen since 1996.
- does meme faces la cerere. romgleza is strong here

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loc de provenienta
Cʟᴜᴊ ﹣ Nᴀᴘᴏᴄᴀ
[ ᴄʟᴜᴊᴇᴀɴ ᴄᴜ ᴘᴀʀɪɴᴛɪ ᴏʀɪɢɪɴᴀʀɪ ᴅɪɴ Sᴀᴛᴜ﹣Mᴀʀᴇ ]

Aspect

﹣ ᴘᴀʀ sᴀᴛᴇɴɪɴᴄʜɪs ᴄᴀ ᴜɴᴇᴏʀɪ ᴄɪᴄᴀ ᴘᴀʀᴇ ʙʀᴜɴᴇᴛ﹐ ɪɪ sᴛᴀ ɪɴ ᴛᴏᴀᴛᴇ ᴍᴏᴅᴜʀɪʟᴇ ᴘᴏsɪʙɪʟᴇ ;
﹣ ᴏᴄʜɪ ᴠᴇʀᴢɪ﹐ ᴅᴀʀ ᴘᴇ ᴀɪ ʟᴜɪ sᴀ ɪɪ ᴄʀᴇᴢɪ ;
﹣ ɪɴ ᴘʀɪɴᴄɪᴘᴀʟ ᴘᴇ ᴄᴀᴘ ɴᴜ ᴘᴏᴀʀᴛᴀ ɴɪᴍɪᴄ﹐ ᴅᴀʀ ɪʟ ᴍᴀɪ ᴠᴇᴢɪ sɪ ᴄᴜ ᴘᴀʟᴀʀɪᴇ ᴅᴇᴀɪᴀ﹐ ғᴇᴅᴏʀᴀ ;
﹣ ʟɪɴɪᴀʀᴜʟ sᴘᴜɴᴇ ᴄᴀ ᴀʀᴇ ₁.₈₃ ᴍ ;
﹣ ᴄᴏʀᴘᴜʟ ᴇ ᴀᴛʟᴇᴛɪᴄ﹐ ʙɪɴᴇ ᴘʀᴏᴘᴏʀᴛɪᴏɴᴀᴛ﹐ sᴇ ɪɴɢʀɪᴊᴇsᴛᴇ ʙɪɴᴇ.

---

Nu stiu ce a iesit aici, dar macar am facut-o. =]]
Probabil ca maine va veni si fisa tipei.


"I go by Dabi now. I'll tell you my real name when I'll need to."

avatar
Miss Joke
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 622
Reputație Reputație : 35
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Tumblr
Status : I wanna be your end game
Joburi/Distractii : Bewitching medicine

Vezi profilul utilizatorului http://kmuiyato.tumblr.com

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Dum Aug 20, 2017 9:50 pm


Mor
Mor
MOR
JACKSOOON
avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Miss Joke la data de Dum Aug 20, 2017 9:57 pm

Yaaas. He's bae. love


"I go by Dabi now. I'll tell you my real name when I'll need to."

avatar
Miss Joke
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 622
Reputație Reputație : 35
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Tumblr
Status : I wanna be your end game
Joburi/Distractii : Bewitching medicine

Vezi profilul utilizatorului http://kmuiyato.tumblr.com

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Hippient la data de Dum Aug 20, 2017 10:08 pm

Eu a vrea s vin cu Tommy Martinez ca face claim e.e //pwp, Naka
Hmh


avatar
Hippient
Moderator
Moderator

feminin
Mesaje Mesaje : 137
Reputație Reputație : 37
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : district 12
Status : look around. choose your own ground.
Joburi/Distractii : sleep well, be zen

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Lun Aug 21, 2017 9:29 am


Btw, pui și pui au trup.
i le trebuie basist.


► Don't take this ᵗʰᵉ ʷʳᵒᶰᵍ ʷᵃʸ - - - - -

avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Miss Joke la data de Lun Aug 21, 2017 10:39 am

Daca e, iau eu basistul.
Asta daca nu va deranjeaza, desigur.


"I go by Dabi now. I'll tell you my real name when I'll need to."

avatar
Miss Joke
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 622
Reputație Reputație : 35
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Tumblr
Status : I wanna be your end game
Joburi/Distractii : Bewitching medicine

Vezi profilul utilizatorului http://kmuiyato.tumblr.com

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Teen Idle la data de Lun Aug 21, 2017 7:04 pm


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤


Elena Virginica Mortu

|| ₁₈ ᴀɴɪ | Bɪsᴇxᴜᴀʟᴀ | Fᴛᴀᴛ ɪɴ Cᴀʀᴀᴄᴀʟ ||


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

﹣ᴀʀᴇ ᴜɴ ғʀᴀᴛᴇ ᴍᴀɪ ᴍᴀʀᴇ;
﹣ᴏ ᴄʜᴇᴀᴍᴀ Vɪʀɢɪɴɪᴄᴀ﹐ ᴅᴀʀ ɴᴜ ᴇ ᴠɪʀɢɪɴᴀ;
﹣ᴀʟᴇʀɢɪᴄᴀ ʟᴀ ᴀʟᴜɴᴇ;
﹣··Nᴇɴᴇᴀ﹐ ᴅᴀ﹣ᴍɪ ᴅᴜʟᴄɪᴜʀɪ sɪ ɪᴛɪ ᴅᴀᴜ ᴏ sᴄᴀᴍᴀ ᴄᴀ ɴ﹣ᴀᴍ ʙᴀɴɪɪ··;
﹣ᴀᴅᴇᴠᴀʀᴀᴄɪᴜɴᴇ ᴅᴇ ᴄᴀɴᴅ sᴇ sᴛɪᴇ;
﹣ɪɪ ᴘʟᴀᴄᴇ ʙᴀᴜᴛᴜʀᴀ﹐ ᴅᴀʀ sᴇ ᴀʙᴛɪɴᴇ sᴀ ɴᴜ ʙᴇᴀ ᴘʀᴇᴀ ᴍᴜʟᴛ ᴄᴀ ғᴀᴄᴇ ɢʀᴇsᴇʟɪ ᴄᴜᴍᴘʟɪᴛᴇ;
﹣ɪɪ ᴘʟᴀᴄᴇ sᴀ sᴇ ᴘʟɪᴍʙᴇ ᴘʀɪɴ ᴄᴀsᴀ ᴅᴇᴢʙʀᴀᴄᴀᴛᴀ;
﹣sɪ ᴄᴇ ᴅᴀᴄᴀ ғʀᴀᴛᴇʟᴇ ᴇɪ ᴍᴀɪ ᴍᴀʀᴇ ᴏ ᴠᴇᴅᴇ ɢᴏᴀʟᴀ﹖ ᴀᴜ ɪᴇsɪᴛ ᴅɪɴ ᴀᴄᴇᴇᴀsɪ ᴍᴀᴍᴀ sɪ ᴏʙɪsɴᴜɪᴀᴜ sᴀ sᴇ sᴘᴇʟᴇ ɪᴍᴘʀᴇᴜɴᴀ ᴄᴀɴᴅ ᴇʀᴀᴜ ᴍɪᴄɪ;
﹣ᴀ ʀᴀᴍᴀs ᴄᴏʀɪɢᴇɴᴛᴀ ɪɴ ᴀ ₁₀﹣ᴀ ᴅɪɴ ᴄᴀᴜᴢᴀ ᴄᴀ ᴀ ᴄʜɪᴜʟɪᴛ ᴛᴏᴛ ᴀɴᴜ· ᴄᴀ sᴀ sᴄᴀᴘᴇ ᴅᴇ ᴘʀᴏғᴀ ᴅᴇ ғɪᴢɪᴄᴀ;
﹣ᴀ ᴀᴠᴜᴛ ᴄɪɴᴄɪ ʀᴇʟᴀᴛɪɪ ᴘᴀɴᴀ ᴀᴄᴜᴍ;
Aspect :


﹣ʙʟᴏɴᴅᴀ﹐ ɴ﹣ᴀɪ ᴄᴇ sᴀ ɪɪ ғᴀᴄɪ;
﹣ᴏᴄʜɪɪ ᴀʟʙᴀsᴛʀɪ﹐ ᴄᴜʀᴜ· ʙʀᴏᴀsᴛᴇɪ;
﹣ᴄɪᴄᴀ ᴀʀᴇ ₁.₇₅ ᴍ;✄----------------------------------------------------------------
avatar
Teen Idle
Moderator
Moderator

feminin
Mesaje Mesaje : 102
Reputație Reputație : 23
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Palmetto State Foxes
Status : || 𝖧𝖾𝖺𝖽 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖬𝗈𝗋𝗂𝗒𝖺𝗆𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 ||
Joburi/Distractii : Something

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Lun Aug 21, 2017 7:08 pm


Felix: PITICOOOOOO


► Don't take this ᵗʰᵉ ʷʳᵒᶰᵍ ʷᵃʸ - - - - -

avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Teen Idle la data de Lun Aug 21, 2017 7:12 pm

Elena: Taci, maaa. ;-;


“𝘗𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘵𝘢𝘨 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘭”-𝘐𝘤𝘩𝘪𝘳𝘰𝘶 𝘔𝘰𝘳𝘪𝘺𝘢𝘮𝘢 ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵍᵃᵐᵉ
avatar
Teen Idle
Moderator
Moderator

feminin
Mesaje Mesaje : 102
Reputație Reputație : 23
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Palmetto State Foxes
Status : || 𝖧𝖾𝖺𝖽 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖬𝗈𝗋𝗂𝗒𝖺𝗆𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 ||
Joburi/Distractii : Something

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Nisao la data de Mier Aug 23, 2017 1:46 pm


*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

·
·
·VALΣNTINA ÐIANNΣ COCU·
·
·

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

·
·
·

𝙸 𝙽 𝙵 𝙾 𝚁 𝙼 𝙰 Ț 𝙸 𝙸 𝙶 𝙴 𝙽 𝙴 𝚁 𝙰 𝙻 𝙴


N Cocu
Pʀɴ Valentina Dianne
V̂ʀs 16
D ɴșʀɪɪ 25 septembrie
Zɪ balanț
Oʀș ʀɴɪɴț Constanța


·
·
·

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

·
·
·

𝙲 𝙰 𝚁 𝙰 𝙲 𝚃 𝙴 𝚁


ɴ ɪʟ ʀɪɴ ғɪ ɴ ʟ ʀsɴsʙɪʟ
̂ ··ʀʙʀ··, ɴɪɪ ɪɴ ɴ s ғʀ s ғ ɴɪɪ
sɴsɪʙɪʟ șɪ ɴɢ s
ʀɪɴs ɪɴ s ғʀ ʀɪɪ șɴs
ɴʀɪ sɪ ɪɴғʀțɪɪʟ ɪ șɪ ʙɪșɴɪș s ɪɴ
ʀ ʟʀ ʀғțɪɴɪs ʀ ɪs ʟ sʀғț ʀ ɴʀ ʟ ɪ ɴɪ̂ɴsɴ șɪ ɪɴʀ ʟɴʀɪ


·
·
·
avatar
Nisao
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 319
Reputație Reputație : 36
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Westeros
Status : Alive
Joburi/Distractii : lol ce

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Nisao la data de Mier Aug 23, 2017 1:47 pm

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

·
·
·

𝙿 𝙻 𝙲 𝙴 𝚁 𝙸 & 𝙽 𝙴 𝙿 𝙻 𝙲 𝙴 𝚁 𝙸


ʟʀɪʟ ɴɪʀɴɪɪ ʟʟʟ ғʀʟ ʟɢʟ ɪsɪɪʟ ʟʀɪʟ ɪɪ ʟʀɪʟ ʟ ʀɪɴ ʀғʀɪʟ ғsɪʟʀɪʟ ғɪʟʟ sʀɪʟʟ ɢʟɪɪ ʀ ʀsɴʟ ʟɢʙ sʟ ʀɪ sțɪʟ ɪɴɪɪ ɪɪɪ ɪ̂ɴʟțɪ ʙʀɴʟ ʀ ɴ sɴʟ ɪ xʀɪɴʟ ʀțʟʟ sɪʟɪʀ ̂șɪɢʟ ʟțɪɪʟ șɪʟ ʀțɪɴɪʟ șɪɴɪʟ ʀɪ ɴғʀʟ ʟɴʀɪɪʟ ʀ ɪʀɪʀɪʟ

ɴɢʀʟ ʀɴ ɪɪɪ ʀʟɪɢɪ ɪ̂ɴʟʀ ʀʀɪʟʀ ʟɪɪ ɪʀɪ ʀɪɴ ̂ɪɴɪɪ ʀғʀɪʟ sțɪɪʟ sʀ̂ ɪ̂ʀțɪʟ ʀɪ ʀɴsɪʀʟ ʙʀ


·
·
·


*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*
avatar
Nisao
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 319
Reputație Reputație : 36
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Westeros
Status : Alive
Joburi/Distractii : lol ce

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Nisao la data de Mier Aug 23, 2017 1:47 pm

·
·
·

𝙰 𝙻 𝚃 𝙴 𝙳 𝙴 𝚃 𝙰 𝙻 𝙸 𝙸


ʀ ɪsɪ ɪɴ ʀs Sʜʏɴx ʀ ʜ Jʟɪ
sɴ ɴʀɪ ɪɴ ʟɪɪsʟ
ʟțɪɴ ʜʟʀɪ ɪɴsɪɢɴ șɪ șɪʀʀɪ
ɢș ɪɴʟ ̂ɴ sʀ ʀț ɪɴʀsɴ ɪɴʀɴ ɪʀ ʙɪɪ ɪ̂ɪ ɪs
ɴ șɪ s ғɪ ɢʀsɪ ʜɪʀ șɪ ʟ ʀ ̂ɴ
ғ ; ɪ ɪ̂șɪ ғ ʟ șɪ s
ғʟsș s ɪʀɪ ғʀ șɪ ɴɪʟ
s șɪ ɪ ʀțɪɪ
sɪɴɢʀ ʀʟțɪ ̂ɴ ʀ s ʀɪɴ s ɪ ··ɪʟ··
ɴ ʀ ɪ ғʟ s ʙ ɪɪʀ ʀ ɪ̂ɴ ɪ ʀ ɪ s s ɪ sɴ


·
·
·

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

·
·
·

𝙰 𝚂 𝙿 𝙴 𝙲 𝚃


ʜɪ ʟʙșʀɪ ɪ̂ɴ ɢɴʀʟ ʀɪțɪ ɴ ɪɴʀ ɪʟ ʀʜɪ ʜʟʀɪ ʀ ʟ ʟțɪɴ
ʀʟ ʟɴɢɪ ɪ sɪ ʀ ɪ̂ɴ ʀ ŝɴɢ șɪ ʟʙsʀ ɪ̂ɴ ʀ
ɴ ʀ șɪ ɪɴɪɪ șɪ ș ɴɪʀɪ sʟɪɪɪ șɪ ʀʙ
ʟɪ șɪ ғʀɢɪʟ s ɪ̂ɴɪɴțș șʀ


·
·
·

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*ʷ*

OFF : Sorry pentru triplu post, nu ncpea toat fișa ntr-unul din cauza codurilor de culoare.


" ˢᵃʸ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ˒ ˢᵃʸ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ "
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
" ᴵᶠ ᶰᵒ ᵒᶰᵉ ᶤˢ ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ʸᵒᵘ˒ ˢᵃʸ "ᴮᵃᵇʸ˒ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ "
avatar
Nisao
Administrator
Administrator

feminin
Mesaje Mesaje : 319
Reputație Reputație : 36
Varsta Varsta : 19
Localizare Localizare : Westeros
Status : Alive
Joburi/Distractii : lol ce

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Purplinyang la data de Mier Aug 23, 2017 7:30 pm

Chestie colorata, uuuu.


I ᴄᴀɴ ᴍᴀᴋᴇ ʙᴀᴅ ᴛʜɪɴɢs ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴛᴏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴀɴɴᴏʏ ᴍᴇ. ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʰᵘʳᵗ ᶤᶠ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ
● ● ●
avatar
Purplinyang
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 201
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 18
Localizare Localizare : Hogwards
Status : You fool me again to quiet my pride, but I’m a human, I come with knives

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: ● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 1 din 2 1, 2  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum