This used to be a forum full of little and stupid girls.
Now it is kinda serious because they have grown up.
You're welcome to join in though. Have fun ^^


● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

In jos

● Children ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ●

Mesaj Scris de Trinity - la data de Lun Sept 25, 2017 7:45 pm

---------------
------------------------

Iɴ ᴛɪᴍᴇ I ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ ʙᴇsᴛ ғʀɪᴇɴᴅ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- - - - - - ᵀʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᴵ ˡᵒᵛᵉ - - - - - - ᵀʰᵉ ᵗᵉᵃʳˢ ᴵ ᵈʳᵒᵖ - - - - - - ᵀᵒ ᵇᵉ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ
- - - - - - ᵀʰᵉ ʷᵃᵛᵉ˒ ᶜᵃᶰ'ᵗ ˢᵗᵒᵖ - - - - - - - - - - - - - ᴱᵛᵉʳ ʷᵒᶰᵈᵉʳ ᶤᶠ ᶤᵗ'ˢ ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘˀ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Gᴏ ᴀsᴋ ᴛʜᴇ ᴅᴜsᴛ ғᴏʀ ᴀɴʏ ᴀɴsᴡᴇʀs

[
children of the bad revolution ] - - ❝ ᵇʸ ᵖᵘᶤ & ᵖᵘᶤ ❞
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - __ɪ̂ɴsᴄʀɪᴇʀɪʟᴇ sᴜɴᴛ ᴅᴇsʜɪsᴇ__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ᵂᵉ'ʳᵉ ᶜʰᶤˡᵈʳᵉᶰ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ
ᴬᶰᵈ ᵖᵃʳᵗʸᶤᶰᵍ'ˢ ᵗʰᵉᶤʳ ᵒᶰˡʸ ˢᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ
ᴵᶰ ᵒᵘʳ ᵐᶤᶰᵈˢ˒ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶤᶰ'ᵗ ᵃᶰʸ ᶜᵒᶰᶠᵘˢᶤᵒᶰ
ᴬᵇᵒᵘᵗ ʷʰᵒ ʷᵉ ᵃʳᵉ ᵃᶰᵈ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶰᶰᵃ ᵇᵉ
ᵂᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶰᶰᵃ ᵍᵉᵗ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ ᶠʳᵉᵉ
ᴳᵉᵗ ᶠʳᵉᵉ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


═════════════════════════════════════════════════════════
𝒻𝒶𝒸𝑒𝓂 𝒸𝒽𝒾𝓃𝒹𝒾𝑒 ❞ - 𝒸𝑜𝓂𝑒𝒹𝓎 - 𝓇𝑜𝓂𝒶𝓃𝒸𝑒 - 𝓇𝑒𝒷𝑒𝓁𝓈 - 𝒸𝒶𝓉𝑒𝓇𝒾𝓃𝒸 ș𝒾 𝓅𝑒𝓉𝓇𝑒𝒸𝑒𝓇𝑒 - 𝒸𝒾𝒸
═════════════════════════════════════════════════════════


➤ ℬ𝓾𝓬𝓾𝓻𝒆ș𝓽𝓲, 𝟐𝟎𝟏𝟕 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

𝙵𝙰𝙲𝙴𝙼 𝚁𝙴𝚅𝙾𝙻𝚄Ț𝙸𝙴! 𝙽𝚄 𝙽𝙴 𝙸̂𝙽𝙲𝙷𝙸𝙳 𝙴𝙸 𝙿𝙴 𝙽𝙾𝙸! 𝙽𝚄 𝚂𝙴 𝚃𝙴𝚁𝙼𝙸𝙽 𝙰Ș𝙰!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cnd lucrurile par s ajung la un sfrșit, e momentul perfect s iei totul de la capt. Așa c,
Pui și Pui, dou ființe compatibile nc din naștere și, aparent, forumiști cam prea convinși,
ajung la concluzia c, deși au fost „ reduși la tcere ” de administrația platformei online pe
care o frecventau, nu e loc de preri de ru și cuvinte de adio.
Asa ca, imediat cum au aflat vestea, Pui si Pui decid ca e timpul sa-si adune toti prietenii de
pe forum la ei acasa. Nu conteaza cum, dar ii vor pe toti acolo. Nu pentru o zi, nu pentru o
saptamana, ci pentru toata vara.
Știrea se rspndește rapid și, n mai mult sau mai puțin timp, confirmrile apar, astfel c,
dintr-un grup de internauți adunați din cam toate prțile țrii, se formeaz o cumintate
unit, gata s depșeasc granițe și, probabil, s sparg geamuri.
n concluzie, chindie la Pui și Pui. Prezenț obligatorie, ținut opțional ( da, purtați haine
doar dac vreți ).

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᵂᵉ'ʳᵉ ᵃᶜᵗᶤᶰᵍ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵗᵒᵘᵍʰ - - -
Like the world belongs to us
'Cause it does, yeah, it must - - - ᵂʰᵃᵗ ʷᵉ ᵈᵒ ᶜʳᵉᵃᵗᵉˢ ᵗʰᵉ ᵇᵘᶻᶻ
ᵂʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ᵇᵒʸˢ ᵇˡᵒʷ ˢᵐᵒᵏᵉ - - -
Just like they're James Dean
And the it girls blow kisses - - - ᴶᵘˢᵗ ˡᶤᵏᵉ ᴹᵃʳᶤˡʸᶰ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
➤ Sᴛᴀᴜ ɪ̂ɴᴛʀ﹣ᴏ ᴄᴀs ﹙ ɴᴏᴏᴏ﹐ᴄ ɪ﹣ᴀᴜ ᴄʜᴇᴍᴀᴛ s ᴅᴏᴀʀᴍ ᴘᴇ ʙᴀɴᴄ ɪ̂ɴ Cɪșᴍɪɢɪᴜ﹚ ᴍᴀʀᴇ﹐ ᴘʀᴏᴘʀɪᴇᴛᴀᴛᴇᴀ ʟᴜɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ ﹣ ɴɪᴍᴇɴɪ ɴᴜ șᴛɪᴇ ᴀ ᴄʀᴜɪ Pᴜɪ ﹣
➤ Fɪᴇᴄᴀʀᴇ ᴀʀᴇ ᴅᴏʀᴍɪᴛᴏʀᴜʟ ᴘʀᴏᴘʀɪᴜ﹐ ɪ̂ɴs ɪ̂ɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ʙᴇțɪᴇɪ﹐ ғᴜɴᴅᴜʟ ᴄᴜʀțɪɪ ᴀʀᴇ ɪᴀʀʙ ᴍᴏᴀʟᴇ șɪ ғᴜᴍᴀʙɪʟ
➤ Dɪɴ ᴄᴀ̂ᴛᴇ șᴛɪᴜ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ﹐ sᴇ ɪɴᴛʀ ᴘᴇ ɢᴇᴀᴍ ﹣ ᴇɪ ʟᴇ﹣ᴀᴜ ᴛᴇsᴛᴀᴛ ᴘᴇ ᴛᴏᴀᴛᴇ ﹣ ᴅᴇșɪ ᴇ ᴘᴏsɪʙɪʟ s ᴇxɪsᴛᴇ șɪ ᴜșɪ
➤ Dᴀᴄ ᴄɪɴᴇᴠᴀ ᴘʀɪɴᴅᴇ ᴀʀɪᴘɪ ᴅᴇ ʟᴀ Rᴇᴅʙᴜʟʟ sᴀᴜ ᴠʀᴇᴀ s ɪᴀ ʟᴇᴄțɪɪ ᴅᴇ ᴢʙᴏʀ ᴅᴇ ʟᴀ ғᴇʀᴇᴀsᴛʀ... ᴅɪsᴛʀᴀᴄțɪᴇ ᴘʟᴄᴜᴛ
➤ Exɪᴀsᴛ ᴘᴏsɪʙɪʟɪᴛᴀᴛᴇᴀ ᴅᴇ ᴀᴜᴛᴏsᴇʀᴠɪʀᴇ ᴅɪɴ ᴄᴏʟᴇᴄțɪᴀ ᴅᴇ sᴜᴘ ʟᴀ ᴘʟɪᴄ ᴀ ʟᴜɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ
➤ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ ɴᴜ sᴘᴀʟ ᴠᴀsᴇ
➤ Oʀɪᴄɪɴᴇ ᴘᴏᴀᴛᴇ s﹣șɪ ᴀᴅᴜᴄ ᴘᴇʀsᴏɴᴀᴊ ᴅɪɴ ᴄᴀᴍ ᴏʀɪᴄᴇ ᴄᴏʟț ᴀʟ ᴛʀɪɪ ﹣ sᴀᴜ ᴀʟ ʟᴜᴍɪɪ﹐ ᴅᴇ﹣ɪ ɴᴇᴠᴏɪᴇ ﹣ ᴅᴀ· s ɴᴜ ᴠ ᴘᴜᴘᴇ ᴅʀᴀᴄᴜ· s ɴᴜ ғɪᴇ ʀᴏᴍᴀ̂ɴɪ ᴘᴀ̂ɴ ɪ̂ɴ ᴜʟᴛɪᴍᴜʟ ғɪʀ ᴅᴇ ᴘʀ ʟsᴀᴛ ɴᴇᴇᴘɪʟᴀᴛ
﹗ ﹗ Tᴏțɪ sᴇ ᴄᴜɴᴏsᴄ ɪ̂ɴᴛʀᴇ ᴇɪ șɪ sᴛᴀᴜ ᴛᴏᴀᴛ ᴠᴀʀᴀ ﹗ ﹗
➤ Dᴀᴄ ᴍᴀɪ ᴇ ᴄᴀᴢᴜʟ s ᴀɴᴜɴțᴍ﹐ ᴇ ᴘᴇʀᴍɪs ᴄᴀᴍ ᴏʀɪᴄᴇ﹐ ᴛᴏᴀᴛ ʟᴜᴍᴇᴀ sᴇ ʙᴀɢ ɪ̂ɴ sᴇᴀᴍ ᴄᴜ ᴛᴏᴀᴛ ʟᴜᴍᴇᴀ șɪ Pᴜɪ șɪ Pᴜɪ sᴜɴᴛ ʜᴇᴛᴇʀᴏ﹐ ᴅᴀ· ɴɪᴍᴇɴɪ ɴᴜ ᴛʀᴇ· s șᴛɪᴇ
➤ Fɪșᴀ ᴛʀᴇʙᴜɪᴇ s ᴄᴏɴțɪɴ ɴᴇᴀᴘʀᴀᴛ ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛ﹐ ᴠᴀ̂ʀsᴛᴀ﹐ ᴏʀᴀșᴜʟ ᴅᴇ ᴘʀᴏᴠᴇɴɪᴇɴț șɪ ᴄᴇ ɴᴀɪʙᴀ ᴠ ᴍᴀɪ ᴠɪɴᴇ ᴠᴏᴜ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝚆𝚎 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚛𝚒𝚗𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚔 / / 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚘𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚝𝚘 𝚐𝚘 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
𝚃𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚋𝚒𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛, 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
𝙰𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚍𝚎𝚏𝚒𝚗𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛, 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- - - - - - ᴮᵃᵇʸ˒ ʷᵉ ᵃʳᵉ ᶜʰᵃᶰᶜᵉʳˢ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ˢᶜᵉᶰᵉ - - - - - - - - ᴿᵘᶰ ᶠᵒʳ ᵒᵘʳ ˡᶤᵛᵉˢ - - - - - -
- - - - - - ᴳˡᵃᵐᵒᵘʳ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵍᵘᵗᵗᵉʳˢ˒ ᵒᶰˡʸ ˢᵒ ᵃʳᵗʸ - - - - - - - - ᵀʰᵉʸ ᵍᵒᵗ ᵃˡˡ ᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶤᶰˢ - - - - - -
- - - - - - ˢᶤᶜᵏ ᵍʳᵃᶠᶠᶤᵗᶤ ᵃʳᵗᶤˢᵗˢ ᵃᶰᵈ ᵗᵃᵇˡᵒᶤᵈ ᵠᵘᵉᵉᶰ - - - - - - - - ᴸᵉᵗ'ˢ ʰᵒᵖᵉ ᵗʰᵃᵗ ʷᵉ ᵐᵉʳᵍᵉ - - - - - -
- - - - - - ᴹᶤˣ ᶤᵗ ᵘᵖ˒ ᵐᶤˣ ᶤᵗ ᵘᵖ - - - - - - - - ᶜʳᵉᵃᵗᵉ ᵒᵘʳ ᵒʷᶰ ᵍᵃᵐᵉˢ - - - - - -
- - - - - - ᴱᵛᵉʳʸ 'ᵈᵒ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ ᵉᵛᵉʳ ˢᵉᵉᶰ - - - - - - - - ᴰᴶ'ˢ˒ ʳᵒᶜᵏ ˢᵗᵃʳˢ˒ ᵖᵒˢᵉʳˢ ʷᵉ ᵃʳᵉ - - - - - -
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

➤ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▸
Tʜᴇ ɴᴇᴡ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄɪᴀɴs - - - ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ᶜᵉˡᵉᵇʳᶤᵗʸ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰˢ - - -
𝒜𝓃𝒹 𝒾𝓉'𝓈 𝓈𝑜 𝓅𝑜𝓇𝓃𝑜𝑔𝓇𝒶𝓅𝒽𝒾𝒸 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒾𝓉'𝓈 𝓉𝓇𝒶𝑔𝒾𝒸 - - - ᴺᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᵐᵃᵍᶤᶜ ᵐᵃᵏᵉˢ ᵘˢ ᶠʳᵉᵉ - - - Tᴏ ʙᴇ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ﹐ ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ
➤ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▸

---------------

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
━ ━ ━ ━ ━ ━ ᴵ'ᵐ ˢᵒ ʰᵃᵖᵖʸ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗᵒᵈᵃʸ ⁻ ⁻ ⁻ ᴵ'ᵛᵉ ᶠᵒᵘᶰᵈ ᵐʸ ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ ⁻ ⁻ ⁻ ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ ᶤᶰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒𝚙𝚞𝚒
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ᴵ'ᵐ ˢᵒ ᵘᵍˡʸ˒ ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ᵒᵏᵃʸ˒ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ˢᵒ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ᵂᵉ'ᵛᵉ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ ᵒᵘʳ ᵐᶤʳʳᵒʳˢ ━ ━ ━ ━ ━ ━
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

---------------

Personaje:
Radu-Mihai Baciu
Elena Virginica Mortu
Valentina Dianne Cocu
Aria Evelina Reacredinta
Renata-Miruna Lilea
Robert Teodor Arghezi
Dante Andrei Paun
Luca Manuel Lepadatura
Alin-Sebastian Reacredinta
Ianis Cristian Lujanschi
Felix Mortu


► Don't take this ᵗʰᵉ ʷʳᵒᶰᵍ ʷᵃʸ - - - - -

avatar
Trinity -
Shy
Shy

feminin
Mesaje Mesaje : 179
Reputație Reputație : -1
Varsta Varsta : 21
Localizare Localizare : Mirkwood
Status : throw me to the wolves

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum